Steeds meer bekendheid voor fireblocker

De Fireblocker bronbrandbeveiliging voor de scootmobielen begint zijn bekendheid in Nederland te vinden. Uit alle windstreken komen reacties van zowel de Veiligheidsregio’s, woningcorporaties en VVE’s, maar ook vanuit privé situaties en vanuit de scootmobielleveranciers. Zoals wij eerder  hebben benoemd is, dat wij er naar streven om alle scootmobielen in Nederland brandveilig te maken. Wij weten dat dit een lange weg is, maar bitter noodzakelijk.

Vrijkomen van giftige rookontwikkeling

In het verleden zijn er al diverse scootmobielbranden geweest. De vraag is, welke lering hebben wij hieruit kunnen trekken. Alle branden laten één specifiek punt zien, en dat is de zware giftige rookontwikkeling die vrijkomt bij de brand. Vooral de branden in verzamelgebouwen hebben aangetoond dat evacuatie van omliggende woningen steeds noodzakelijk is, of de scootmobielen nu in de gangpaden stonden, of in de centrale scootmobielstalling. Door het toepassen van onze fireblocker kan dit voorkomen worden. Het grote voordeel is, dat door de snelle detectie de beginnende brand al geblust is, voordat er een grote rookontwikkeling heeft plaatsgevonden. Door te blussen met de FirePro® aerosol blusgeneratoren van de fireblockerset, welke totaal geen schade brengen aan mens, dier, milieu en omgeving, kan kostbare en schadevrije tijd gewonnen worden.

24/7 bescherming tegen brand

Ook al geven de veiligheidsregio’s fireblocker geen generieke gelijkwaardigheid, weest u dan allen bewust van het feit dat onze fireblocker de enige in zijn soort is, die 24/7 de scootmobiel beschermt tegen brand, overal mee gaat, waar ook maar de scootmobiel heengaat, en hierdoor de brandveiligheid behoorlijk verhoogd. Fireblocker is snel uitrolbaar in verzamelgebouwen. Prijstechnisch zeer interessant t.o.v de nieuwe handreiking van VR, waarbij de mogelijkheid bestaat van generieke gelijkwaardigheid binnen het bouwbesluit om scootmobielen te mogen stallen op gangpaden, indien er geen mogelijkheden bestaan voor centrale stallingen. Dit mede met de snelle groei van het aantal scootmobielen binnen Nederland. ( nu ca. 300.000, verwachting tussen 2020 en 2030 worden dit 600.000) Dit betekend dat de huidige centrale stalling ontoereikend zullen zijn, en scootmobielen weer op gangpaden zullen terecht komen. Hierbij geldt, de sterkte van de ketting wordt bepaald de zwakste schakel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *